Ndarësi i murit metalik dhe pjesët e fletës metalike